Tag: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

: ข้อมูลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา :  ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566     [ update : 26 กันยายน 2566 ] วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 หนังสือเผยแพร่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 : KUniverse Prove you graduated from KU! class of 2023     จุดจองภาพบัณฑิต  หน้าอาคารวิทยบริการ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญาบัตร    ระบบขึ้นทะเบียนและบันทึกประวัติผู้สำเร็จการศึกษา  ระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา  [ 21 สิงหาคม – 28 กันยายน 2566 ]  บันทึกประวัติผู้สำเร็จการศึกษา    [ […]

Read More