Tag: Industrial Automation

INTERMACH 2023

Posted on by E-Commerce

ก้าวสู่อีกขั้นของศักยภาพเพื่อนักอุตสาหกรรมไปด้วยกัน! อินเตอร์แมค ระดมทัพโซลูชันและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตครบวงจร กว่า , แบรนด์ ครอบคลุม และเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดเข้ากับเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์การวัดขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมเทคโนโลยีงานโลหะแผ่นจนถึงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาสำหรับภาคอุตสาหกรรม พร้อม โซนจัดแสดงเทคโนโลยีพิเศษ และการประชุมและสัมมนาในหัวข้อสำคัญ อาทิ อินเตอร์แมค ฟอรั่ม, สัมมนายานยนต์อนาคต เป็นต้น จัดร่วมกับงานซับคอน ไทยแลนด์ – งานจับคู่ธุรกิจและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน เชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำและผู้ซื้อชิ้นส่วนจากทั้งในและต่างประเทศ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและครั้งแรกของงาน พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ – งานอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแห่งภูมิภาคอาเซียน

Read More