มจพ. กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

Loading Events
  • This event has passed.
November 3, 2023 @ 08:00 - November 5, 2023 @ 17:00

379542110_830438682205657_4580391720273344525_n.jpeg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ประกาศให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจพ.
ในวันที่ 4 -22 กันยายน 2566 ได้ที่ Link : http://ceremony.kmutnb.ac.th/Login
โดยกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการฝึกซ้อมใหญ่ และวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีรายละเอียดดังนี้
วันฝึกซ้อมย่อย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีน มจพ. วิทยาเขตระยอง
วันถ่ายภาพหมู่
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
วันฝึกซ้อมใหญ่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ทั้งนี้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ต้องทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจพ. ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือเว็บไซต์
acdserv.kmutnb.ac.th/graduationCeremony/index.php
พัทธนันท์/ข่าว