Tag: กินเที่ยวช้อป

งานเกษตรแฟร์’63

พบกับงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน” สายกินต้องห้ามพลาด เพราะของกินเยอะมากจนตาลาย เดินเพลินๆชิลล์ๆกินจนพุงกางไปเลยจ้า ปีนี้มาในธีม “KU Say No Go for Green ไม่ใช้ ไม่ลืม ไม่ให้เหลือ ไม่ละเลย” คือ ไม่ใช้ถุงพลาสติก ภายในงานถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ – โซน A ตลาดน้ำนนทรี – โซน B ร้านค้า SME และร้านของสมาคมศิษย์เก่าฯ – โซน C เทคโนโลยีการเกษตร – โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร – โซน E สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน – โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ […]

Read More