Tag: รับพระราชทานปริญญาบัตร

มจพ. กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ประกาศให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจพ. ในวันที่ 4 -22 กันยายน 2566 ได้ที่ Link : http://ceremony.kmutnb.ac.th/Login โดยกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการฝึกซ้อมใหญ่ และวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีรายละเอียดดังนี้ วันฝึกซ้อมย่อย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีน มจพ. วิทยาเขตระยอง วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ต้องทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจพ. ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. […]

Read More