Tag: A5 RUN WITH LOVE

A5 RUN With love

Posted on by E-Commerce

A5 RUN WITH LOVE งานวิ่งเพื่อสมทบทุน ช่วยเหลือทารกจากโรคหัวใจพิการ ————————————– วิ่งเพื่อสุขภาพหัวใจเราที่แข็งแรง และส่งต่อลมหายใจให้กับหัวใจน้องๆ ที่เป็นโรคหัวใจพิการ เพื่อสุขภาพกาย “หัวใจ” ของผู้ร่วมงานที่แข็งแรง เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือทารกที่เป็นโรคหัวใจพิการที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง เพื่อสานสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัวที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เชิญชวนวัยหนุ่มสาว ที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และได้ช่วยเหลือสังคม รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งที่ใส่ใจสุขภาพพร้อมได้ช่วยเหลือสังคม 🏃‍♀️ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ด้วยกัน VIP ได้รับ BIB Number , เสื้อที่ระลึกทั้ง 2 แบบ , กระเป๋า , เสื้อ Finisher , เหรียญ Finisher , อาหาร 10 KM ได้รับ BIB Number , เสื้อที่ระลึก , กระเป๋า , เสื้อ Finisher , […]

Read More