Tag: ACCS

Asia Cold Chain Show 2019

งาน Asia Cold Chain Show หรือ ACCS งานแสดงสินค้าและงานสัมมนาด้านห้องเย็น การขนส่งและโลจิสติกส์เย็น ระบบขนถ่ายวัสดุเย็นและห่วงโซ่อุปทานเย็น จัดขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่ธุรกิจตลาดการขนส่งเย็นแห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะกันแบบตัวต่อตัวของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม งานนี้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นสถานที่ในการนัดพบสำหรับอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานเย็นที่รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนานาประเทศไว้ในงานเดียว Asia Cold Chain Show เป็นงานที่นำเสนอทุกมุมทุกด้านของอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานเย็นตั้งแต่ การออกแบบ การก่อสร้าง และการรักษาห้องเย็น ไปจนถึงการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งและการจัดการสินค้าที่เน่าเสียง่าย ผู้เข้าชมงานนี้จะเป็นผู้ประกอบการด้านห้องเย็น อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม เภสัชกรรม การค้าปลีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและเนื้อ ผู้ส่งออกผลไม้และผัก รวมไปถึงผู้ใช้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านห่วงโซ่อุปทานเย็น โดยภายในงานจะมีการจัด Asia Cold Chain Summit งานสัมมนาเชิงความรู้ซึ่งจะจัดขึ้นสองวันระหว่างวันที่ 02 – 03 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียนเข้างาน : http://bit.ly/31NPsrE

Read More