Tag: Design

Thailand Friendly Design Expo 2019

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 120 องค์กรชั้นนำ รวมพลังจัดงานมหกรรมด้านอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design, Universal Design ,Accessible Design) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ในชื่องาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 หรือ FD Expo 2019

Read More