Tag: Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2023

Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2023

Date : 08 September 2023 – 10 September 2023 Time : 10:00-18:00 hrs. Venue : Hall 8 Type : Exhibition Public Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2023 – มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน งานแสดงสินค้าและเวทีที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาทุกทักษะกว่า 200 แบรนด์และบริษัทชั้นนำ ส่งเสริมแนวคิดด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืน สนับสนุนและเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและความยั่งยืนในทักษะแห่งอนาคต (New Skill, Reskill และ Upskill) เหมาะกับผู้ชมงานทั่วไปทุกเพศทุกวัยและบริษัทที่กำลังที่มองหาทักษะใหม่และพัฒนาทักษะเดิม รวบรวมคอร์สเสริมและพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและวัยรุ่น คอร์สพัฒนาและเพิ่มทักษะในการทำงาน คอร์สเสริมทักษะส่วนบุคคลและคอร์สสร้างอาชีพ  

Read More